Privacyverklaring Pyramid4

Pyramid4 BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Pyramid4 BV
Balsa 103
3315NH  DORDRECHT
Telefoon: 078-2070238
E-mail:     info@.pyramid4.nl 

Contactpersoon
Contactpersoon voor gegevensbescherming is de directie.

Van wie verwerken wij persoonsgevens?
Pyramid4 BV verwerkt je persoonsgegevens indien je een zakenrelatie van het bedrijf bent, je op een vacature bij Pyramid4 BV hebt gesolliciteerd, je in dienst bent bij Pyramid4 BV, je goederen of diensten aan Pyramid4 BV levert, je een offerte of nieuwsbriefabonnement hebt aangevraagd bij Pyramid4 BV of indien je op andere wijze contact hebt gezocht met Pyramid4 BV. Abonnees van de bedrijfspagina’s van Pyramid4 BV op de social mediaplatformen van LinkedIn, Facebook, YouTube, Twitter en Istagram beschouwen wij als zakenrelaties evenals connecties die via LinkedIn verbonden zijn aan leden van de directie van Pyramid4 BV.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Pyramid4 BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Afdeling
 • Geslacht
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een offerte op deze website aan te vragen, dienst af te nemen, in correspondentie en/ of telefonisch te vermelden
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel
 • BTW-nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pyramid4.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Pyramid4 BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het in behandeling nemen van informatieverzoeken, offerte-aanvragen en opdrachten.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Om je te informeren middels nieuwsbrieven en/of andere gegevensdragers of media over actuele ontwikkelingen in ons vakgebied of binnen ons bedrijf.
 • Pyramid4 BV analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod aan producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Pyramid4 BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijn
Pyramid4 BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van vijf jaar voor de persoonsgegevens vann klanten, leads en leveranciers.

Delen van persoonsgegevens met derden
Pyramid4 BV verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek aan de directie.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Pyramid4 BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Pyramid4 BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Pyramid4 BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de directie.

Pyramid4 is hét allround ontwerp- en reclamebureau. We zijn de efficiënte centrale schakel voor identiteit, huisstijl, promotie en grafische vormgeving, zowel off- als online. Onze jarenlange ervaring zorgt dat wij hét vertrouwde adres zijn voor iedereen.

BEL MIJ

Voor meer informatie of maatwerk mogelijkheden bellen wij u graag.

Versturen
Contact

Pyramid4 BV
3315 NH Dordrecht


Telefoon    078 - 2070 238
E-mail        ‚Äčinfo@pyramid4.nl
Website     www.pyramid4.nl


KvK               74054635 
BTWnr.       NL0057168417
Bankrek.    NL20KNAB0258624825

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om deze te analyseren en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie en advertenties te zien krijgt. Door hiernaast op akkoord te klikken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies en het verzamelen van informatie aan de hand daarvan door ons en door derden.

Akkoord
Niet akkoord