Credits Programmavoorwaarden

Artikel 1 Algemeen
1.1    Door zich in te schrijven voor het creditprogramma gaat de Deelnemer akkoord met deze
         Programmavoorwaarden en verklaart hij expliciet zich hieraan te houden.
1.2   Pyramid4 BV behoudt het recht voor om de Programmavoorwaarden te wijzigen of te schrappen,
         met inbegrip van de bestedingsstructuur en/of om het credits-programma in zijn geheel te beëindigen.
1.3   Op alle werkzaamheden van Pyramid4 BV en daarmee op het gebruik van de Credits zijn de algemene
         voorwaarden van Pyramid4 BV van toepassing.

Artikel 2 Het Credit-programma abonnement
2.1   Het Credit-programma betreft een abonnementsprogramma voor het maandelijks inkopen van een
         vast aantal Credits.
2.2   Een abonnementsperiode duurt minimaal één jaar en geldt tot wederopzegging. Opzegging kan per e-mail
          of per brief geschieden.
2.3   Een abonnement kent een opzegtermijn van minimaal twee maanden. Elke opzegging wordt na
          verwerking bevestigd.
2.4   Credits blijven na opzegging door de deelnemer nog één jaar geldig.

Artikel 3 De Credits
3.1   Credits hebben een vaste waarde, blijven gedurende deelname onbeperkt geldig, maar worden
         niet terug uitbetaald.
3.2   Credits kunnen worden gebruikt voor alle werkzaamheden van Pyramid4 BV.
3.3   De waarde van één credit is € 60,00 exclusief BTW (peildatum juni 2019).
3.4   Credits kunnen door Pyramid4 BV in januari van elk kalenderjaar worden herwaardeerd in verband
          met geldontwaarding. Wanneer van toepassing wordt u hierover bericht.
3.5   Minimaal halfjaarlijks wordt aan elke deelnemer een opgaaf van de mutaties en het huidig saldo
          verstrekt. Een deelnemer kan op elk gewenst moment het saldo opvragen.
3.6   Het saldo mag niet langer dan twee maanden negatief zijn. In het voorkomend geval dat het saldo
          langer dan twee maanden negatief is, rekening houdend met de maandelijkse aanvulling van
          Credits, kan Pyramid4 BV besluiten dat het saldo minimaal tot +1 Credit moet worden aangevuld en
          zal de Deelnemer medewerking verlenen tot het tussentijds aanschaffen van de extra benodigde Credits.

Artikel 4 Startende deelnemer
4.1   Een Deelnemer die wil starten met deelname aan het Credit-programma maakt dit bekend middels
         het insturen van het volledig ingevulde en ondertekende registratieformulier van het Creditprogramma welke
         downloadbaar is op www.pyramid4.nl/credits.
4.2  Pyramid4 BV zal samen met de deelnemer het aantal gewenste Credits bespreken en afstemmen
         op de door de deelnemer verwachte reclame en promotieactiviteiten van de komende periode.
4.3  Elke deelnemer wordt toegelaten tot het Credits-programma, tenzij
         a) De deelnemer niet voldoende kredietwaardig is voor het maandelijks aantal Credits;
         b) De deelnemer in surcéance van betaling verkeerd;
         c) Dreigt failliet te gaan.

Artikel 5 Beëindiging Credits-programma
5.1  Wanneer het credit-programma wordt beëindigd zal dit aan elke deelnemer kenbaar worden
        gemaakt en zal de aanschaf van nieuwe Credits per direct worden stopgezet.
5.2  De nog te besteden Credits kunnen dan nog gedurende één jaar worden ingewisseld.
5.3  In het geval van een negatief Creditsaldo zal de betreffende deelnemer een factuur ontvangen om
        de waarde van het negatieve saldo te verrekenen.

Pyramid4 is hét allround ontwerp- en reclamebureau. We zijn de efficiënte centrale schakel voor identiteit, huisstijl, promotie en grafische vormgeving, zowel off- als online. Onze jarenlange ervaring zorgt dat wij hét vertrouwde adres zijn voor iedereen.

BEL MIJ

Voor meer informatie of maatwerk mogelijkheden bellen wij u graag.

Versturen
Contact

Pyramid4 BV
3315 NH Dordrecht


Telefoon    078 - 2070 238
E-mail        ‚Äčinfo@pyramid4.nl
Website     www.pyramid4.nl


KvK               74054635 
BTWnr.       NL0057168417
Bankrek.    NL20KNAB0258624825